Bent Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Bent:
Engel.

Edebiyat Terimi Olarak Bent:
Bir şiirin 4, 5, 6, ... dizeli bölümlerinden her biri.

Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Bent:
Bir fıkranın harf ve yarım ayraç ile ayrılan bölümüdür.

Bent ile ilgili benzer terimler:

Elektronik Cihazla Oylama : Yasama dönemi başında milletvekillerinin parmak izlerinin alınması ve devam

Toplantı Günleri : Bkz. Çalışma gün ve saatleridevam

Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları : TBMM Başkanlığı tarafından Genel Kurulun bilgisine veya onayına sunulmasıdevam

Görüşmelere Devam Önergesi : Bir konuda, her siyasi parti grubu ve iki üyenin birer defa konuşmasındevam

Andiçme : Milletvekillerinin ve Bakanlar Kurulunun milletvekili olmayan üyelerindevam

Disiplin Cezaları : Milletvekillerinin Genel Kurul ve komisyon çalışmaları sırasında İçtüzük'devam