Bent Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Bent:
Engel.

Edebiyat Terimi Olarak Bent:
Bir şiirin 4, 5, 6, ... dizeli bölümlerinden her biri.

Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Bent:
Bir fıkranın harf ve yarım ayraç ile ayrılan bölümüdür.

Bent ile ilgili benzer terimler:

Dışişleri Komisyonu : İçtüzük'ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridirdevam

Meclis-i Umumi : 1876 Anayasası'yla kurulmuş olan yasama organın adıdır. Bu organ, Mecldevam

Araverme : TBMM'nin, çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir. Araverme kardevam

Geçici Komisyon : TBMM Genel Kurulu tarafından belirli amaçlarla kurulan ve bu amaç gerçekleştdevam

Sözcü : Komisyonun, kendi üyeleri arasından komisyon üye tamsayısının salt çoğundevam

Tutanak Dergisi : Genel Kurulda yapılan konuşmaların ve okunan evrakın, belirli bir sistdevam