Bent Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Bent:
Engel.

Edebiyat Terimi Olarak Bent:
Bir şiirin 4, 5, 6, ... dizeli bölümlerinden her biri.

Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Bent:
Bir fıkranın harf ve yarım ayraç ile ayrılan bölümüdür.

Bent ile ilgili benzer terimler:

İzinli Sayılma : Bir milletvekilinin yazılı talebi üzerine on günü aşmamak kaydıyla Mecdevam

İlk Toplantı : TBMM Genel Kurulunun, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek devam

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu : İçtüzük'ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridirdevam

Meclisten Geçici Olarak Çıkarma Cezası : Bakanlar Kurulu üyelerine ve milletvekillerine uygulanan disiplin cezadevam

Kadük : Verilmiş olduğu yasama dönemi içerisinde sonuçlandırılamamış olan kanun tasardevam

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu : Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzadevam