Bent Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Bent:
Engel.

Edebiyat Terimi Olarak Bent:
Bir şiirin 4, 5, 6, ... dizeli bölümlerinden her biri.

Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Bent:
Bir fıkranın harf ve yarım ayraç ile ayrılan bölümüdür.

Bent ile ilgili benzer terimler:

Millî Savunma Komisyonu : İçtüzük'ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridirdevam

Yürütme Maddesi : Kanun hükümlerinin uygulanmasında yetkili ve sorumlu kişi veya kurumu devam

Grup Başkanı : Parti grubunun başkanıdır. Partinin genel başkanı milletvekili ise ayndevam

Anayasal Çoğunluk : Hukuki dayanağı açıkça Anayasa'da bulunan ve üye tamsayısı esas alınmak suretdevam

Dışişleri Komisyonu : İçtüzük'ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridirdevam

Açıklama Hakkı : Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendidevam