Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load):
XLOL Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenen yükün miktarı.

Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load) ile ilgili benzer terimler:

Yan Hizmetler Anlaşması (YHA) : MAMS ve/veya ESİ tarafından, kullanıcılardan yan hizmetlerin satın alındevam

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite : Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve sadevam

Hat Güzergahı Uzunluğu : Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah bodevam

TUİSO : Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu.devam

KEP : Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).devam

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam