Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load):
XLOL Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenen yükün miktarı.

Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load) ile ilgili benzer terimler:

Enerji Rezervleri : Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammdevam

Otoprodüktör : Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet göstdevam

Efektif Değer : Elektrik-Elektronik devrelerinde Akım ve Voltaj Dalgalarının Pik değerlerdevam

Feul Oil : Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan devam

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam

Minimum Güç : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş bir üretim grubunun MAMS/ESİ'ye, Veri Kdevam