Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy):
EUE Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenen enerjinin yıllık miktarı.

Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy) ile ilgili benzer terimler:

Enerji Tüketimi (Energy consumption) : Müşteriye teslim edilen enerji.devam

Şebeke : Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da devam

Sistem Kullanıcısı : Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen devam

Nükleer Reaktör : Kendi kendini besleyen zincirleme nükleer fisyon reaksiyonunu sürdürüldevam

Feul Oil : Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan devam

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam