Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy):
EUE Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenen enerjinin yıllık miktarı.

Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy) ile ilgili benzer terimler:

Şebeke : Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da devam

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Ölçüm : Tarife ölçümleri ve/veya Sözleşme Ölçümleri ve İşletme Ölçümleri.devam

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam

KEP : Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).devam

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam