Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy):
EUE Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenen enerjinin yıllık miktarı.

Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy) ile ilgili benzer terimler:

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Elektrik Motoru : Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.devam

Zero Potential : Dünya yüzeyindeki elektrik gerilimi sıfır farkı.devam

Merkez : Santral, trafo ya da birden fazla çıkış (fider)'den oluşan ve üzerinde idevam

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam

Tek (Ana) Baralı Sistem : Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.devam