Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy):
EUE Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenen enerjinin yıllık miktarı.

Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy) ile ilgili benzer terimler:

Akarsu Santralı : Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik sandevam

Enerjinin Değiştirilmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yenidendevam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam

Reaktif Enerji : Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilovar saat (kVARh) ildevam

Frekansa Duyarlı Mod : Bir MYD dahil Üretim Grubunun bir tür çalışma şekli (KÇGT Ünitesinin bir bödevam

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam