Beğence Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Beğence:
Bir yapıtın başına konan; yetkili bir kişinin yazdığı ve o yapıtı tanıtmayı amaçlayan yazı.

Beğence ile ilgili benzer terimler:

Sade Nesir : Daha çok ahlak, din, tasavvuf gibi öğretici metinlerde kullanılan, halk dildevam

Metin Donanımı : Bir metni oluşturan, metin dokusu içinde yer alan yazınsal, toplumsal, tdevam

Sebk-i Hindî : Divan edebiyatında kullanılan bir üslup. Terim, "Hint tarzı, Hint üslûdevam

Ferd : Divan edebiyatında başka beyitlere bağlı olmayan beyitlere verilen ad.devam

Tazmin : Bir şairin, bir mısra veya bir beytin bir başka şairce kullanılması. Ddevam

Aks-i Müfred : Bir sözcükteki harflerin sondan başa doğru alınması halinde yine anlamlı devam