Beğence Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Beğence:
Bir yapıtın başına konan; yetkili bir kişinin yazdığı ve o yapıtı tanıtmayı amaçlayan yazı.

Beğence ile ilgili benzer terimler:

Kalenderi : Saz şairlerinin aruzun mef'ulü mefailü,mefailü feulün kalıplarına gördevam

Fabl : 1- Hayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler arasında geçtiği hayal edilen öğretidevam

Menkıbe : Din büyüklerinin, ermiş kişilerin hayatlarını, yaptıkları olağanüstü işledevam

Münşî : Sanatlı düzyazı yazan kişiler. Münşilerin yazılarını toplayan dergilerdevam

Askı : Halk edebiyatında saz şairleri aralarındaki şiir yarışmalarında kazanadevam

Saliye : Divan edebiyatımızda yeni yılı kutlamak için yazılan şiirler. Bu şiirlerdevam