Beğence Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Beğence:
Bir yapıtın başına konan; yetkili bir kişinin yazdığı ve o yapıtı tanıtmayı amaçlayan yazı.

Beğence ile ilgili benzer terimler:

Satranç : Saz şairleri tarafından aruzun müfte'ilün müfte'ilün müfte'ilün kalıbıdevam

Sakiname : Sakiye (içki sunana) seslenmek yoluyla içkiyi (çokluk şarabı) ve içki meclisledevam

Biçem : Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bidevam

Düz Değişmece : Mecaz-ı Mürsel denilen söz sanatı, ad aktarması. Benzetme amacı güdülmdevam

Aklektizm : Felsefede uyuşabilir tezleri toplayıp uyuşmayanları bir yana bırakma edevam

Tardiye : Muhammesin, beşinci satırı öbürleriyle kafiyeli olmayan türü.devam