Baz Yük Üretim Grubu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Baz Yük Üretim Grubu:
24 Saatlik süre boyunca normal olarak sürekli işler durumunda olacak Üretim Grubu.

Baz Yük Üretim Grubu ile ilgili benzer terimler:

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

Temin Güvenliği : Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin gdevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Şebeke Yöneticisi : İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.devam

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) : Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıydevam

Otomatik Gerilim Regülasyonu : Bir Üretim Grubunun ya da transformatörün gerilimini belirlenmiş sınırldevam