Baz Yük Üretim Grubu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Baz Yük Üretim Grubu:
24 Saatlik süre boyunca normal olarak sürekli işler durumunda olacak Üretim Grubu.

Baz Yük Üretim Grubu ile ilgili benzer terimler:

Reaktif Enerji : Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilovar saat (kVARh) ildevam

Kok Gazı : Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam

Enerji Satış Anlaşması (ESA) : Bir kullanıcı ile, merkezi satıcı rolü kapsamında MAMS arasındaki, MAMdevam

Net Üretim : Santral çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç ihtiyaç hariç)devam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam