Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity):
Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) ile ilgili benzer terimler:

Nükleer Santral : Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştdevam

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.devam

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

Tek Alıcı : Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bidevam

Sistemin Topraklanması : Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür tdevam