Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity):
Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) ile ilgili benzer terimler:

Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası : (Origin of an elektrical installation service entrance ) Bir tesisata devam

Cihaz : Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.devam

Şebeke : Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da devam

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Yapım Süresi (Teslim Süresi) : Bir enerji tesisinin sipariş tarihi (ya da belirtilen bir tarih-şantiydevam

Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) : TUISO içerisinde İletim Planlaması, işletme planlaması, Enerji Sisteminindevam