Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity):
Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) ile ilgili benzer terimler:

Enerji Rezervleri : Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammdevam

Enerji Kaynakları : Doğrudan, değiştirme ya da dönüştürme yoluyla yararlı enerji üreten tüm kayndevam

Tarife Sistemleri : Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayidevam

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam

Servis Dışı Etme : Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını devam

Kesici : Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam