Baz Yük (Based load ) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Baz Yük (Based load ):
Bir zaman periyodu boyunca en düşük yük.

Baz Yük (Based load ) ile ilgili benzer terimler:

Tüketim : Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından gedevam

Özgül Isı Tüketimi : Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

ESA : Enerji Satış Anlaşması.devam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) : Programlı işletme dışı kalma süresi ve arıza süresinin toplamıdır.devam

Şebeke Yöneticisi : İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.devam