Baz Yük (Based load ) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Baz Yük (Based load ):
Bir zaman periyodu boyunca en düşük yük.

Baz Yük (Based load ) ile ilgili benzer terimler:

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam

Tarife Ölçümleri : Belirli bir Bağlantı noktası ya da Büyük Ölçekli Besleme Noktasındaki ya da devam

ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu : ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletidevam

Kapasitör : Elektrik devrelerinde Ic akımını küçültmek veya büyütmek için kullanılan kdevam

Nihai Tüketim : Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerdevam

Veri Kayıt Kodu : Şebeke Kodu'nun bir bölümü.devam