Basar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Basar:
Âletsiz ve şartsız olarak, gizli ve âşikâr (açık) her şeyi görmesi mânâsına, Allahü teâlânın sübûtî sıfatlarından biri Allahü teâlânın Basar sıfatı ezelî ve ebedîdir Zâtı ile kâimdir O'nun basar sıfatı, göze, herhangi bir âlete ve ışığa bağlı değildirKaranlık bir gecede kara karıncanın siyah bir taş üzerinde yürüdüğünü görür (İmâm-ı Birgivî)

Basar ile ilgili benzer terimler:

Mezhepler : Hanefî, Sâfi'î, Mâlikî ve Hanbelî.devam

Tefrit : İhmâl etmek, kusurlu ve ihmâlkâr davranmak; ifratın zıddı.devam

Zekat : 1-Dinen zengin sayılan müslümanların, belirli yerlere sarfedilmek üzerdevam

Öge : 1-Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman.devam

Mescid-i Aksâ : En uzak mescid demektir. Mescid-i Aksâ, Küdüs'dedir. İlk kıblemizdir. Beydevam

Farz-ı Kifaye : Yükümlülerden bazılarının yapması ile diğerlerinden düşen ibadetlerdir. Cdevam