Barajlı Santral Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Barajlı Santral:
Türbinler için gerekli suyun baraj gölünden verilerek jeneratörlerle elektriğe dönüştürülen hidroelektrik santral türüdür.

Barajlı Santral ile ilgili benzer terimler:

GWh : Milyon kwhdevam

Bağlantı Gücü : Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma fdevam

Tüketim : Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından gedevam

Teklif Usulü : Planlanmış ilave gereksinimlerin ve yerine konulacak kapasitenin yeni devam

TOOR : İşletme Haklarının Devri.devam

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam