Barajlı Santral Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Barajlı Santral:
Türbinler için gerekli suyun baraj gölünden verilerek jeneratörlerle elektriğe dönüştürülen hidroelektrik santral türüdür.

Barajlı Santral ile ilgili benzer terimler:

Sabit Ücret : Abonelerin enerjiyi marjinal maliyete eşit fiyatla satın almaları ve kdevam

Abone (Müşteri) : TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebekedevam

Güç Faktörü : Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan fdevam

Toplam Nihai Tüketim : Nihai Enerji Tüketimi ve Enerji Dışı Nihai Tüketimi kapsayan enerji midevam

Türbin : Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzeridevam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam