Bara Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Bara:
Demir çubuk.

Elektrik Terimi Olarak Bara:
Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletken çubuk.

Bara ile ilgili benzer terimler:

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) : Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimumdevam

Yük Dağıtım Talimatları : Ulusal Kontrol Merkezi ya da Bölgesel Kontrol Merkezi tarafından, Üretidevam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam

Güvence : TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fadevam

Yardımcı Hizmetler : Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.devam