Balaban Han Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Balaban Han:
Balaban Han es-Sultânü'l-a'zam Gıyâsü'd-dünyâ ve'd-dîn Uluğ Han Ebü'l-Muzaffer Balaban (ö. 686 / 1287) Delhi Türk Sultanlarından

Balaban Han ile ilgili benzer terimler:

Tekbîr ve Tesbîh : Tekbir, "Allâhuekber", Tesbih de, "Sübhânallâh" demektir.devam

Ahmed : Ahmed, Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'de zikredilen isimlerinden biriddevam

Gayr-ı müekked sünnet : Peygamberimizin zaman zaman kılmadığı nafile namazlar.devam

Merruzzahran : Mekke'ye 16 km uzaklıktaki bir vadi adı.devam

Rifâde : Kâbe'yi ziyârete gelen hacıları ağırlamak ve barındırmaktır.devam

Basar : Âletsiz ve şartsız olarak, gizli ve âşikâr (açık) her şeyi görmesi mânâsına, Aldevam