Balaban Han Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Balaban Han:
Balaban Han es-Sultânü'l-a'zam Gıyâsü'd-dünyâ ve'd-dîn Uluğ Han Ebü'l-Muzaffer Balaban (ö. 686 / 1287) Delhi Türk Sultanlarından

Balaban Han ile ilgili benzer terimler:

İnsicam : Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım.devam

Hafazan Allah (Hafazanallah) : "Allah bizi her türlü beladan, felaketten ve kazalardan koruyup esirgedevam

Marufu Emretmek : İyiliği emretmek, Allah'ın hükümlerini yerine getirmeyi başkalarından istedevam

Hüzün Yılı : Ebu Talip ve Peygamber (sav)' in mübarek eşi Hz. Haticenin vefat ettiği ydevam

Âciz : Bedeni, akli ya da mali açıdan yetersiz, bir şeye gücü yetmeyen, güçsüz, zdevam

İhtikan : Tenkıye yapmak; gaita mahalli yoluyla sıvı ilaç kullanmak.devam