Balaban Han Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Balaban Han:
Balaban Han es-Sultânü'l-a'zam Gıyâsü'd-dünyâ ve'd-dîn Uluğ Han Ebü'l-Muzaffer Balaban (ö. 686 / 1287) Delhi Türk Sultanlarından

Balaban Han ile ilgili benzer terimler:

Teçhizat : Silah dışındaki savaş gereçleri, donatı.devam

İrtimasî Gusül : Gusül niyetiyle bir defa suya dalarak yerine getirilen gusül.devam

Levh-i mahfuz : Olmuşların ve olacakların, zamandaki bütün anların ve mekandaki bütün devam

Teslimiyet : Teslim olma, kendini verme, boyun eğme.devam

Teşrik Tekbirleri : Kurban bayramının birinci gününe yevm-i nahir, diğer üç gününe ise eyyâm-ı tedevam

Görenek : Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, âdet, alışkı.devam