Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması (BA) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması (BA):
Yeni kullanıcılar tarafından, Tesis ve Teçhizatlarının İletim Sistemine Bağlanmasından önce, ana bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasıyla birlikte imzalamış olması gereken anlaşma. İletim Sistemine bağlantının sağlanmasından sonra, bu anlaşma, tarafların davranışlarında belirleyici olur.

Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması (BA) ile ilgili benzer terimler:

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

Toplam Nihai Tüketim : Nihai Enerji Tüketimi ve Enerji Dışı Nihai Tüketimi kapsayan enerji midevam

Net Düşü : Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası devam

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

TWh : (Teta-Watt-Saat) Milyar kwh.devam