Bağlantı Gücü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bağlantı Gücü:
Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma faktörü (0.60 katından az olmamak üzere) gözönüne alınarak hesaplanan güç miktarıdır.

Bağlantı Gücü ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Enerjisi : Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) devam

Tek (Ana) Baralı Sistem : Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.devam

Referans Süresi : Değerlendirmede esas alınan toplam süredir; emreamadelik (sa+dk) ile işledevam

Güç Aşımı (Surplus power) : Güvenilir kapasitenin dışında buna ek olarak bulunan alınabilir güç.devam

Enerji Rezervleri : Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammdevam

Yardımcı Yakıt : Ana yakıt haricindeki bir Üretim Grubunun start edilmesi ve/veya Aşırı devam