Bağlantı Gücü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bağlantı Gücü:
Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma faktörü (0.60 katından az olmamak üzere) gözönüne alınarak hesaplanan güç miktarıdır.

Bağlantı Gücü ile ilgili benzer terimler:

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

Kod : Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına devam

Açık Devre : Devre anahtarı, devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu dedevam

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

Arıza Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam