Bağlama Hattı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bağlama Hattı:
İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alış verişini sağlayan hatlardır.

Bağlama Hattı ile ilgili benzer terimler:

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı : Müşterilere enerji satan şirketlerdir.devam

Yedek Besleme Sistemi : (Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal bdevam

Merkezi Yük Dağıtım (MYD) : ESİ tarafından Yük Dağıtımın programlanması ve gerçekleştirilmesi ve ilgili devam

Direkt Hat : Enterkonnekte sistemin tamamlayıcısı olan bir elektrik hattı.devam

Faydalı Enerji (Useful enrgy) : Tüketici tarafından doğrudan faydalanılan enerji (aydınlatma, ısınma, pişdevam

Anahtar (Şalter) : Elektrik akımının devreden geçmesini veya geçmemesini sağlar.devam