Bağlama Hattı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bağlama Hattı:
İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alış verişini sağlayan hatlardır.

Bağlama Hattı ile ilgili benzer terimler:

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı : Müşterilere enerji satan şirketlerdir.devam

Nükleer Yakıt : Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fodevam

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kurulduklarıdevam

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı : Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama idevam