Bağlama Hattı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bağlama Hattı:
İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alış verişini sağlayan hatlardır.

Bağlama Hattı ile ilgili benzer terimler:

Enerjinin Rasyonel Kullanımı : Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşuldevam

Zero Potential : Dünya yüzeyindeki elektrik gerilimi sıfır farkı.devam

Şebeke İç Tüketimi : Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektridevam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam

Nihai Tüketim : Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerdevam

Büyük Tüketici : Global tüketim ya da nihai ürün birimi itibarıyla büyük miktarlarda endevam