Bağlama Hattı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bağlama Hattı:
İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alış verişini sağlayan hatlardır.

Bağlama Hattı ile ilgili benzer terimler:

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam

Kesici : Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Devre Uzunluğu : Elektrik devresini oluşturan iletkenlerin gerçek uzunluklarının ortalamadevam

Birincil (Primer) Enerji : Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüm uygulanmamış olan biçimidir.devam

Net Üretim : Santral çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç ihtiyaç hariç)devam

Küçük İzole Sistem : 1996 yılında tüketimi 2500 GWh'ten az olan ve yıllık tüketimin %5'indedevam