Bağımsız Üretici Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bağımsız Üretici:
(a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımı işini yapmayan üreticiyi,

(b) Dikey entegreli yükümlülüklerin olmadığı ve teklif verme usulünün uygulandığı Üye Devletlerde (a) bendindeki tanıma uyan enterkonnekte sisteme bağlantı konusunda istisnai önceliğe sahip olmayabilen bir üreticiyi.

Bağımsız Üretici ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Enerjisi : Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) devam

Üretime Sarfedilen Su : Enerji üretiminde kullanılan sudur. Birimi m³ tür.devam

Yan Hizmetler Anlaşması (YHA) : MAMS ve/veya ESİ tarafından, kullanıcılardan yan hizmetlerin satın alındevam

Yararlı Potansiyel Enerji : Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıdevam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam