Bağımsız Üretici Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bağımsız Üretici:
(a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımı işini yapmayan üreticiyi,

(b) Dikey entegreli yükümlülüklerin olmadığı ve teklif verme usulünün uygulandığı Üye Devletlerde (a) bendindeki tanıma uyan enterkonnekte sisteme bağlantı konusunda istisnai önceliğe sahip olmayabilen bir üreticiyi.

Bağımsız Üretici ile ilgili benzer terimler:

Nominal Enerji : Nominal güç ile referans süresine oranıdır.devam

Oturan Sistemi Toparlama Yeteneği : Bir Üretim Grubunun, kendi dışındaki enerji kaynaklarından faydalanmaksdevam

Isıl Değer : Katı ve sıvı yakıtların 1 kg'nın, gaz yakıtların ise 1 m³ ünün, 0 C'dadevam

Alışılagelmiş Çalışma Akımı : (Conventional operating current of a protective device) Koruma düzenindevam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam

Tek Alıcı : Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bidevam