Bağımsız Üretici Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bağımsız Üretici:
(a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımı işini yapmayan üreticiyi,

(b) Dikey entegreli yükümlülüklerin olmadığı ve teklif verme usulünün uygulandığı Üye Devletlerde (a) bendindeki tanıma uyan enterkonnekte sisteme bağlantı konusunda istisnai önceliğe sahip olmayabilen bir üreticiyi.

Bağımsız Üretici ile ilgili benzer terimler:

Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem : Bir ana bara ve bir transfer baradan oluşan bara düzenidir.devam

Net Üretim : Santral çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç ihtiyaç hariç)devam

Üretim Santralı : İlgili yardımcı ekipman, yakıt, depo, stoklar ve İletim ya da Dağıtım Şebekedevam

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam

İşletme Amaçlı Ölçüm : Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistdevam

Dağıtım Seviyesine Bağlı Enerji Üreticisi : İletim Şebekesine bağlı olmayıp, doğrudan bir Müşterinin şebekesine ya da Dağıtımdevam