Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ):
Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satan, Kamu üretim şirketinden bağımsız lisanslı bir şirket.

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ) ile ilgili benzer terimler:

Santral İç İhtiyacı : Bir elektrik santralının ana transformatörler dahil, yardımcı ve ek tedevam

Yük Dağıtım Toleransı : Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöydevam

Zero Potential : Dünya yüzeyindeki elektrik gerilimi sıfır farkı.devam

Faydasızlık (Unavailability) : Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.devam

Isı Sarfiyatı (Oranı) : Santralde tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

Kurulu Güç : Kullanım yerindeki kurulu makina, motor, cihaz ve elektrikli aletler idevam