Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ):
Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satan, Kamu üretim şirketinden bağımsız lisanslı bir şirket.

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ) ile ilgili benzer terimler:

Pik Yük Santralı : Özellikle pik yükün karşılanması için işletmeye katılan elektrik santralıdevam

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam

Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Dikey veya yatay entegre edilmiş yükümlülük.devam

İletim : Elektriğin nihai tüketiciye veya dağıtıcılara ulaştırılması amacıyla yüksek devam

Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi) : Yüksek ve alçak gerilim sistemleri / şebekeleri arasında kullanılan trandevam