BET Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak BET:
Birincil Enerji Talebi-Tüketimi

BET ile ilgili benzer terimler:

Çalışma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.devam

Aktif Enerji : Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile idevam

Yararlanma Süresi : Çalışma süresi ile emre amadelik süresinin toplamıdır.devam

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam

Sabit Ücret : Abonelerin enerjiyi marjinal maliyete eşit fiyatla satın almaları ve kdevam

Yüksek Frekans Müdahalesi : Frekansa Duyarlı Mod içerisinde çalışmakta olan bir MYD dahil Üretim Grubundevam