BET Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak BET:
Birincil Enerji Talebi-Tüketimi

BET ile ilgili benzer terimler:

Toplam Nihai Tüketim : Nihai Enerji Tüketimi ve Enerji Dışı Nihai Tüketimi kapsayan enerji midevam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Çift Baralı ve Transferli Sistem : İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.devam

Birçok Noktadan Enerji Almak : A noktasından enerji (alış/satış veya Nakil) sözleşmesi yapan bir X kudevam

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam

Ekip : Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Adevam