BET Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak BET:
Birincil Enerji Talebi-Tüketimi

BET ile ilgili benzer terimler:

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.devam

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam

Isı Tüketim Oran : (Hate rate) 1 kw-h enerji üretimi için tüketilen ısı (kcal / kwh).devam

Hat Güzergahı Uzunluğu : Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah bodevam

TWh : (Teta-Watt-Saat) Milyar kwh.devam

Senkronize Olma : Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bdevam