Ayırma (İsolation) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ayırma (İsolation):
Tesisatın tamamından veya belirli bir bölümünden güvenlik amacı ile, tesisatın tamamı veya bir bölümünü bütün elektrik enerjisi kaynaklarından ayrılarak beslemenin kesilmesi öngörülen çalışmadır.

Ayırma (İsolation) ile ilgili benzer terimler:

Kod : Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına devam

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam

TRTF : Türkiye Radyo Televizyon Fonu.devam

Tükenebilir Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik oladevam

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite : Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve sadevam

Santral Enerji Kapasitesi : Belirli bir süredeki debilerin toplamının, en uygun koşullarda bir sandevam