Ayırma (İsolation) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ayırma (İsolation):
Tesisatın tamamından veya belirli bir bölümünden güvenlik amacı ile, tesisatın tamamı veya bir bölümünü bütün elektrik enerjisi kaynaklarından ayrılarak beslemenin kesilmesi öngörülen çalışmadır.

Ayırma (İsolation) ile ilgili benzer terimler:

Nükleer Santral : Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştdevam

İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS) : Bağımsız bir İletim Şebekesi ve / veya Tesis ve Teçhizata sahip ve/veya bunladevam

GWh : Milyon kwhdevam

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam

Su Alma Ağzı : Barajın kaynak yönünde ve enerji üretimi için doğrudan rezervuardan su alındevam

Oturan Sistemin Toparlanması : Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumundevam