Ayırma (İsolation) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ayırma (İsolation):
Tesisatın tamamından veya belirli bir bölümünden güvenlik amacı ile, tesisatın tamamı veya bir bölümünü bütün elektrik enerjisi kaynaklarından ayrılarak beslemenin kesilmesi öngörülen çalışmadır.

Ayırma (İsolation) ile ilgili benzer terimler:

Rafineri Gazları : Ham petrol ve ürünlerinin rafineri işlemleri sırasında oluşan gaz üründevam

Nükleer Reaktör : Kendi kendini besleyen zincirleme nükleer fisyon reaksiyonunu sürdürüldevam

Aşırı Akım (Overcurrent) : Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirdevam

Hava Hatları : İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) iledevam

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam