Ayırma Gücü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Ayırma Gücü:
Bir teleskopun yakın yıldızları ayırma gücü, veya gökcisimlerinin ince detaylarını görme yeteneği.

Haritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Ayırma Gücü:
Analog fotoğraflarda ayırt edilebilecek nesne büyüklüğü ile ilgili ve 1 mm deki ayırt edilebilen çizgi çifti ile tanımlanan özellik, bir tür çözünürlük.

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Ayırma Gücü:
Bir test maddesinin, kimi özellikleri bakımından kişiler arasında ayırım yapabilme niteliği.

Ayırma Gücü ile ilgili benzer terimler:

Bellek Bozukluğu : Anımsama yetisinin azalması, bellek karışıklığı, bellek yitimi gibi belirdevam

Tümdengelim : Genelden özele, yasalardan ya da olgulardan olaylara, kuraldan örneğe geçmedevam

Proje Değerlendirme : Projenin aşamalarının verilen ölçütlere göre alan lideri tarafından puandevam

Algılatma Aygıtı : Bir göstericiye takılarak kullanılan, sayı ya da sözcüklerin görüntü idevam

Teknik : Öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi.devam

Telgraf Konuşması : Küçük çocuklarda gözlenen, eklerin ve önemli olmayan sözcüklerin atlandığı kodevam