Ayırma Gücü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Ayırma Gücü:
Bir teleskopun yakın yıldızları ayırma gücü, veya gökcisimlerinin ince detaylarını görme yeteneği.

Haritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Ayırma Gücü:
Analog fotoğraflarda ayırt edilebilecek nesne büyüklüğü ile ilgili ve 1 mm deki ayırt edilebilen çizgi çifti ile tanımlanan özellik, bir tür çözünürlük.

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Ayırma Gücü:
Bir test maddesinin, kimi özellikleri bakımından kişiler arasında ayırım yapabilme niteliği.

Ayırma Gücü ile ilgili benzer terimler:

Geri Bildirim : Öğrenci projesinin eksik, gelişebilir ve iyi olduğu noktalarla ilgili öğretmedevam

Deneyim : 1. Belli bir amaca göre ve belirli yöntem ve kurallara uygun olarak yadevam

Somut İşlemler Dönemi : Piaget'in ilkokul yıllarını kapsayan üçüncü bilişsel gelişim dönemi.devam

Beceri : 1. Bir kimsenin bedensel ya da düşünsel bir çaba göstererek bir işi koladevam

Beslenme Eğitimi : Besin maddelerinin özellikleri, insan vücudunun gelişmesinde yiyecekledevam

Eğitim Biyolojisi : İnsanın özellikle çocukluk ve gençlik çağlarındaki gelişmesini yalnızca eğitim ydevam