Ayırma Gücü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Ayırma Gücü:
Bir teleskopun yakın yıldızları ayırma gücü, veya gökcisimlerinin ince detaylarını görme yeteneği.

Haritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Ayırma Gücü:
Analog fotoğraflarda ayırt edilebilecek nesne büyüklüğü ile ilgili ve 1 mm deki ayırt edilebilen çizgi çifti ile tanımlanan özellik, bir tür çözünürlük.

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Ayırma Gücü:
Bir test maddesinin, kimi özellikleri bakımından kişiler arasında ayırım yapabilme niteliği.

Ayırma Gücü ile ilgili benzer terimler:

Çevirici (Tercüman) : 1. Üniversitelerde sözlü ve yazılı çeviri işlerinde geçici ya da sürekli oldevam

Rektör : Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin düzedevam

Tutum : Bir yöne doğru eğilimli olmaktır (aptitude)devam

Uyarıcı : Organizmayı harekete geçiren iç ve dış olaylar.devam

İlke : İki ya da daha fazla kavram arasındaki ilişkiyi belirten cümleler.devam

Kural : Sınıfta öğrenciden beklenen ve yapmaması gereken davranışları gösteren ifdevam