Ayırma Gücü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Ayırma Gücü:
Bir teleskopun yakın yıldızları ayırma gücü, veya gökcisimlerinin ince detaylarını görme yeteneği.

Haritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Ayırma Gücü:
Analog fotoğraflarda ayırt edilebilecek nesne büyüklüğü ile ilgili ve 1 mm deki ayırt edilebilen çizgi çifti ile tanımlanan özellik, bir tür çözünürlük.

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Ayırma Gücü:
Bir test maddesinin, kimi özellikleri bakımından kişiler arasında ayırım yapabilme niteliği.

Ayırma Gücü ile ilgili benzer terimler:

Anıklık : Kişinin, belli bir alanda öğrenme gücünün bulunduğunu gösteren ya da gösterddevam

Final : Dönem sonu sınavı.devam

Bireysel Öğretim : 1. Her çocuğun kişisel gereksinmelerini karşılamak ve sorunlarını çözebilmek devam

Algı : Duyu organlarına gelen uyartıların anlamlı hale getirilmesi süreci.devam

Görsel Eğitim : Levha, model, devinimli ve devinimsiz film gibi doğrudan doğruya görme duyusdevam

Yeterlilik Sınavı : Hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin Türkçe ve birincdevam