Ayırıcı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Ayırıcı:
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir.

Elektrik Terimi Olarak Ayırıcı:
Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.

Ayırıcı ile ilgili benzer terimler:

Minimum Güç : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş bir üretim grubunun MAMS/ESİ'ye, Veri Kdevam

ÇED : Çevre Etki Değerlendirme.devam

Net : Nihai Enerji Talebi-Tüketimi (Santral iç tüketimleri ile hat kayıpları hdevam

Güvence : TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fadevam

En Düşük Maliyeti Üreticiden Başlayan Sıra : MAMS ve/veya ESİ tarafından, üretim programlama sürecinde esas alınan, devam

Dağıtım Şebekesi : TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir ddevam