Ayırıcı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Ayırıcı:
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir.

Elektrik Terimi Olarak Ayırıcı:
Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.

Ayırıcı ile ilgili benzer terimler:

TEP : Ton Eşdeğer Petrol (Bir Ton ağırlığına eş Petrol miktarı).devam

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam

Kablo : Enerji iletmeye yarayan ve genelde yeraltında kullanılan üzeri plastikdevam

Nihai Enerji Tüketimi : Nihai tüketicilerle her çeşit enerji amacıyla tüketilen enerji miktarlardevam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Puant Tüketimi : Bir şebekedeki en yüksek enerji tüketimidir.devam