Ayetel Kürsi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ayetel Kürsi:
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

255 Allah O'ndan başka İlah yoktur Diridir, Kaimdir O'nu uyuklama ve uyku tutmaz Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır Onların korunması O'na güç gelmez O, pek Yücedir, pek büyüktür (Bakara Suresi 255 Ayettir)

Ayetel Kürsi ile ilgili benzer terimler:

Cahil-i Mukassır (=Suçlu Cahil) : Geçerli mazereti olmadan öğrenmeyen ve cahil kalan kimse; yani öğrenme imkânı oldevam

Euzü Besmele : Adından da anlaşılacağı gibi Eûzü besmele, Eûzü ve besmelenin birleşiminddevam

Kürsü : Camilerde vaizlerin Cuma, bayram veya önemli günlerde cemaati bilgilendevam

Millet : Din, dil, tarih, kültür, ülkü birliği olan insan topluluğu.devam

Hukuk : Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların büdevam

Ba's : 1- Diriltme, uykudan uyandırma, topraktan çıkarma, canlandırma, ihya. devam