Ayetel Kürsi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ayetel Kürsi:
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

255 Allah O'ndan başka İlah yoktur Diridir, Kaimdir O'nu uyuklama ve uyku tutmaz Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır Onların korunması O'na güç gelmez O, pek Yücedir, pek büyüktür (Bakara Suresi 255 Ayettir)

Ayetel Kürsi ile ilgili benzer terimler:

Itrî : Salatı Ümmiye ve Teşrik tekbirlerini besteleyen ünlü Türk sanatkarı.devam

Yörünge : 1-Yürüyen bir noktanın izlediği veya çizdiği yol. 2-Bir gök cisminin harekedevam

Cebire Teyemmümü : Teyemmüm organlarında cebire bulunduğu hâlde alınan teyemmüm.devam

Muttasıl : Bitişik, ayrı olmayan.devam

Minber : Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları basamaklı ydevam

İstiaze : "Euzübesmele" okuyarak Allah'a sığınmaktır.devam