Aydınlatma Kullanımı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Aydınlatma Kullanımı:
Aydınlatma amacıyla, genellikle elektrik enerjisi kullanımıdır.

Not 1 : Aydınlatma türlere ayrılır; ampullerle, gaz deşarjlı tüplerle (örnek; fluoresan tüpler), ark ile aydınlatma.

Not 2 : Gazla, petrolle vs. aydınlatma türlerine de rastlanır.

Aydınlatma Kullanımı ile ilgili benzer terimler:

Su Alma Ağzı : Barajın kaynak yönünde ve enerji üretimi için doğrudan rezervuardan su alındevam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

Su Düzeyi : Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.devam

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Puant Tarifesi : Çift terimli tarifeden elektrik alan ve sözleşme gücü 700kw'ın üstünde devam

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam