Ay Takvimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Ay Takvimi:
Ay'ın gökyüzünde görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim.

Ay Takvimi ile ilgili benzer terimler:

Astromatematik : Çekim kuvveti altındaki gök cisimlerinin yörüngelerinin hesaplanması, devam

Sürekli Tayf : Salma ve soğurma çizgileri bulunmayan ışınım tayfı. Böyle bir tayfı, sıcak devam

Ziç : İslam astronomlarının hazırladığı astronomi bilgileriyle beraber gözlem çizedevam

Plâzma : Atomları kısmen veya tamamen iyonlaşmış, yüksek basıçla sıkıştırılmış gadevam

Tayf Sınıflaması : Yıldızları, tayflarında görülen görünüş ve özelliklerine göre sınıflardevam

Nebula : Yıldızlararası gaz ve tozdan oluşan bulut. Bulutsular, parlayan salma devam