Avitaminoz Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mutfak - Yemek Terimi Olarak Avitaminoz:
Vitamin yetersizliği.

Beslenme ve Diyet Terimi Olarak Avitaminoz:
Herhangi bir vitaminin yetersizliği.

Sağlık-Tıp Terimi Olarak Avitaminoz:
Vitamin yetersizliği.

Avitaminoz ile ilgili benzer terimler:

Clavicula : Köprücük kemiği.devam

Astım : Astım solunum yollarının ataklarla seyreden kronik bir hastalığıdır. Astıdevam

Pitriasis : Daha çok gövdede ve uzuvların gövdeye yakın yerlerinde yerleşen, bazan kdevam

Rehabilitasyon : 1- Hastalık ya da sakatlıkların kişi üzerindeki bedensel ve sosyal zardevam

Palyatif : Hafifletici. geçici.devam

Pandemi : Salgın bir hastalığın kıta düzeyinde çok geniş bir alana yayılmasına veriledevam