Atmosferik Soğurma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Atmosferik Soğurma:
Atmosferden geçen ışığın maddeyle etkileşmesi sonucu zayıflaması.

Haritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Atmosferik Soğurma:
Atmosferden geçişi sırasında, güneş ışınlarının bir bölümünün su buharı, karbondioksit ve ozon tarafından yutulması.

Atmosferik Soğurma ile ilgili benzer terimler:

Fotogrametrik Tarayıcı : Analog fotogrametrik kameralarla çekilmiş fotoğrafları, doğru ve duyarlı bir bdevam

Foto Yorumlama : Fotoğrafik dokuyu yorumlayarak nesneler hakkında bilgi çıkarma tekniği.devam

Tul : Küre yüzeyindeki bir noktadan geçen meridyen ile başlangıç meridyeninin ekdevam

Eğik Fotoğraf : Ölçü kameraları ile, optik ekseninin herhangi konumda çekilen fotoğraf.devam

Geçirgenlik : Bir nesneye gelen elektromagnetik ışımanın hangi oranda geçtiğini gösteren devam

Yer Konumsal Veri : Yeryüzünde bulunan ve coğrafi konumu olan tüm veriler, konumsal veri.devam