Atmosferik Soğurma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Atmosferik Soğurma:
Atmosferden geçen ışığın maddeyle etkileşmesi sonucu zayıflaması.

Haritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Atmosferik Soğurma:
Atmosferden geçişi sırasında, güneş ışınlarının bir bölümünün su buharı, karbondioksit ve ozon tarafından yutulması.

Atmosferik Soğurma ile ilgili benzer terimler:

Thiessen Poligonu : Bir düzlemdeki nokta kümeleri ile oluşturulan Delaunay üçgenlerinin çevreldevam

Görüntü Histogramı : Sayısal görüntüyü oluşturan piksellerin gri değerlerinin dağılımını gösterendevam

Meridyen Yakınsak : Harita projeksiyon sisteminin x- ekseni ile, meridyen doğrultusu arasındadevam

Coğrafi Bilgi : Yeryüzündeki bir konum ya da yer ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantıldevam

Coğrafi Koordinat Sistemi : Kısaca enlem ve boylam olarak bilinen, düşey eksen yerin dönme ekseni devam

Düşey Kontrol Noktası : Fotogrametrik nirengi uygulamalarında yalnız yükseklik değeri bilinen kondevam