Atmosferik Soğurma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Atmosferik Soğurma:
Atmosferden geçen ışığın maddeyle etkileşmesi sonucu zayıflaması.

Haritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Atmosferik Soğurma:
Atmosferden geçişi sırasında, güneş ışınlarının bir bölümünün su buharı, karbondioksit ve ozon tarafından yutulması.

Atmosferik Soğurma ile ilgili benzer terimler:

Kontrol Noktası : Konum koordinatları jeodezik yöntemlerle belirlenmiş, zeminde beton, çivdevam

Coğrafi Bilişim : Mekânsal bilginin yapısı ve özellikleri, toplanması, sınıflandırılması, devam

Yorumlama : Görüntü dokusunu yorumlayarak bilgi çıkarma, görüntü yorumlama.devam

Bant : Elektromagnetik spektrumun belirli dalga boyları arasındaki uzaklık.devam

Ölçü Markası : Stereodeğerlendirme aletlerinde ve fotogrametrik iş istasyonlarında yüksedevam

Yatay Açı : Kesişen iki doğru parçasının, yatay düzlemdeki izdüşümlerinin oluşturduğu açı.devam