Atmosferik Kızarma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Atmosferik Kızarma:
Atmosferden geçen, bir gökcismine ait ışığın mavi dalga boylarının daha fazla saçılması sonucu kalan kırmızı dalga boylu ışını nedeniyle gökcisminin daha kırmızı görünmesi.

Atmosferik Kızarma ile ilgili benzer terimler:

Mercekli Teleskop : Objektifi mercek olan teleskop.devam

Astronomik Birim (AB) : Güneş'in merkeziyle, Dünya'nın merkezi arasındaki ortalama uzaklık 1 Adevam

İyonlaşma : Bir atomun elektron kaybetmesi.devam

Nova : Parlaklığı birden bire artan (on - onüç kadir) ve maksimuma ulaştıktan sonrdevam

Acundoğum : Evrenin yaratılışını inceleyen bilim.devam

Astrojeoloji : Güneş sistemindeki gezegenlerin, gök taşlarının ve diğer cisimlerin yapıldevam