Atmosferik Kırılma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Atmosferik Kırılma:
Yer atmosferinde yer yüzüne yaklaştıkça yoğunluğun artması nedeniyle gökcisimlerinden gelen ışığın kırılarak yön değiştirmesi. Atmosferik kırılma sonucu gökcisimleri daha büyük ufuk yüksekliğinde gözlenir.

Atmosferik Kırılma ile ilgili benzer terimler:

Işınım Yeğinliği (Şiddeti) : Işınım yapan bir cismin; birim zamanda, birim alandan birim uzay açıya, devam

Arıkovanı : Yengeç takımyıldızı yöresinde bir yıldız kümesi.devam

Çift Yıldız Sistemi : Birbiri çevresinde dönen iki yıldızdan oluşan sistem.devam

Etkin Sıcaklık : Bir ışık kaynağının birim yüzeyinden birim zamanda saldığı enerjiye eşit enedevam

Güneş Takvimi : Güneş'in görünürdeki günlük ve yıllık hareketlerine göre düzenlenen tadevam

Yörünge : Gökcisimlerinin bir başka gökcismi etrafında dolanırken izledikleri yodevam