Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit):
Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) ile ilgili benzer terimler:

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam

İletim : Elektriğin nihai tüketiciye veya dağıtıcılara ulaştırılması amacıyla yüksek devam

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam

ESA : Enerji Satış Anlaşması.devam

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Sigorta : Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.devam