Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit):
Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) ile ilgili benzer terimler:

Enerji Yatırımı : Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdevam

Ekip Şefi : Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakdevam

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam

Elektrik Faturasında Belirtilen Güç : Elektrik Faturası bedelinin hesaplanmasında esas alınan güç değeridir.devam

Elektrik Tesisleri : Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), devam