Ashâbı Kehf Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ashâbı Kehf:
Kur'an-ı Kerîm'in onsekizinci suresinde anlatılan ve sureye adını veren bu olay, Allah inancına sırt çevirip putperestliğe saplanan kavimlerini terkederek şehirden ayrılan ve bir mağaraya sığınan hâlleriyle insanlara ahiret inancı ve ölümden sonra dirilme.

Ashâbı Kehf ile ilgili benzer terimler:

İbrâhim (as) : Kâbeyi yapan peygamber, Peygamber (sav)' in soyu bu peygambere kadar uzadevam

Yermek : Birinin veya bir şeyin kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek.devam

Aynel Yakin : Gözle görür derecede müşahede ederek bilmek.devam

Cami (Mescid) : Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, ibadet ettiklerdevam

Nikâh-ı Sigar (Nikâhı Sigar) : Cahilliye Döneminde, mehir ve başlık parası vermemek için karşılıklı oladevam

Hervele : Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yaparken yeşil ışıklar arasında devam