Ashâbı Kehf Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ashâbı Kehf:
Kur'an-ı Kerîm'in onsekizinci suresinde anlatılan ve sureye adını veren bu olay, Allah inancına sırt çevirip putperestliğe saplanan kavimlerini terkederek şehirden ayrılan ve bir mağaraya sığınan hâlleriyle insanlara ahiret inancı ve ölümden sonra dirilme.

Ashâbı Kehf ile ilgili benzer terimler:

Ebul İz El-Cezeri : D.Ö. 1136-1206 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Cezeri, İslam medendevam

Hudeybiye : Mekke'nin kuzeybatısında bir yer adı. Hz. Peygamberin Mekkeli müşrikledevam

Niyet : Kasıt manasındadır ki, kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeridevam

Zındık : 1. Allah'a, ahiret gününe ve öldükten sonra dirilmeye inanmayan; Allahdevam

Fakir : İhtiyacı olan; kendisinin ve ailesinin yıllık ihtiyacına sahip olmayan,devam

İlâhî : Tasavvuf Edebiyatında Allah ve Peygamber sevgisini dile getiren, makamdevam