Artikülasyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Müzik-Dans Terimi Olarak Artikülâsyon:
Bir melodinin, bir seslendirmede yer alan seslerin belirginleştirilerek çalınması ya da söylenmesi anlamına gelir. Tane tane belirleyerek seslendiriliş. Açık ve seçik cümleleme.

Diksiyon ve Hitabet Terimi Olarak Artikülasyon:
Artikülasyon bir diğer adıyla boğumlanmadır. Ağız organları aracılığıyla sözcüklerin doğru şekilde ve doğru zamanlama ile çıkması anlamındadır.

Ağzımızı açmak, dudaklarımız kımıldatmak ve insanların anlayacağı kelimeleri oluşturmak için ses organlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak gerekir.

Artikülasyon sırasında kelimeler; açık ve net bir şekilde, mırıldanmadan, yutmadan çıkarılmalıdır.

Tiyatro Terimi Olarak Artikülasyon:
Boğumlama.

Artikülasyon ile ilgili benzer terimler:

Tulûat : Tiyatro türlerinden biri. Sanatçılar, oynadıkları eserin konusuna bağlıdırldevam

Yöntem : Çağdaş oyunculuğun kurucusu. Stanistlavski'nin oyuncuyu çalışması için kullanılandevam

Altın Çağ : Doruğunu aydınlanma çağı'nda bulunan,XVII. yüzyıl ortalarında XVIII. yüzyıldevam

Güldürü : İnsanların, olayların, durumların gülünç yönlerini belirten sahne eseri, devam

Monolog : Tek kişinin konuşması. Tek kişilik taklitli bir komedya türü. İnsanın devam

Diyonizya : Tanrı Dionizos adına kutlanan törenlere verilen ad. Bunlar üç çeşitti; devam