Artikülasyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Müzik-Dans Terimi Olarak Artikülâsyon:
Bir melodinin, bir seslendirmede yer alan seslerin belirginleştirilerek çalınması ya da söylenmesi anlamına gelir. Tane tane belirleyerek seslendiriliş. Açık ve seçik cümleleme.

Diksiyon ve Hitabet Terimi Olarak Artikülasyon:
Artikülasyon bir diğer adıyla boğumlanmadır. Ağız organları aracılığıyla sözcüklerin doğru şekilde ve doğru zamanlama ile çıkması anlamındadır.

Ağzımızı açmak, dudaklarımız kımıldatmak ve insanların anlayacağı kelimeleri oluşturmak için ses organlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak gerekir.

Artikülasyon sırasında kelimeler; açık ve net bir şekilde, mırıldanmadan, yutmadan çıkarılmalıdır.

Tiyatro Terimi Olarak Artikülasyon:
Boğumlama.

Artikülasyon ile ilgili benzer terimler:

Tirajik : Korku, sıkıntı, şiddetli heyecan veren veya korkunç, kötü, sonu ölümle ndevam

Devlet Tiyatrosu : Devletten ödenek alan, kültür ve sanat alanında kamu hizmeti ile sorumdevam

Ortaoyunu : Türk doğaçlama halk tiyatrosu. Kol oyunlarından gelişerek 19. yüzyılda kedevam

Sahne Eseri : Tiyatro eseri, piyes.devam

Öfkeli Genç Kuşak : İngiltere'de 1950'lerin ortalarında tiyatroyu biçemsel ve içeriksel olarak devam

Doğaçlama : 1- Oyuncunun, konuya bağlı fakat metne bağlı kalmadan, içinden geldiği gibi konuşdevam