Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Abakus: Sütun başlıklarının en üstünde yer alan taş levhaya verilen ad.devam

Acanthus: Eski Yunan'dan beri süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel bir motif. Türkçe'de devam

Adyton: Tapınağın en kutsal odası.devam

Aedilis: Roma İmparatorluğu'nda kentin ekonomik ve polisiye işleriyle ilgilenen devlet memurldevam

Ager Publicus: Savaşlarda elde edilen kamu topraklarının adı.devam

Agonothetes: Eski Yunanistan'da yarışmaların düzenlenmesinden sorumlu yöneticilere verilen addevam

Agora: 1- Antik Yunan kentlerinde stoalar ile çevrelenmiş, içinde ya da yakınında tapınak, devam

Ağaç Direkli Cami: Örtü bölümünü taşıyan ağaç direklere sahip cami tipi. Çok sayıda ağaç direkle taşınan ahdevam

Akademizm: Sanat dallarında akademik öğretimin kalıplarına bağlı, yeni arayışlara karış çıkan anlaydevam

Akhaeos: Seleukoslar kralı III. Seleukos'un komutanı M.Ö. 3. yüzyılın ikinci yarısında yaşdevam

Akropol: "Akro" (yüksek) ve "polis" (şehir) kelimelerinden türetilmiş akropol kavramı, yüdevam

Akropol (Sitadel): Genellikle sur duvarlarıyla çevrili, bir saldırı anında koruma amaçlı kullanılabilendevam

Akropolis: Antik Yunan kentlerinin en yüksek tepesinde bulunan, savunma amacıyla genellikledevam

Akroter: Üçgen şekilli alınlığın üst köşelerine yerleştirilen oyma bezemeler, tepesinde ve ikdevam

Alegori: Bir olayı semboller yoluyla anlatmak.devam

Alem: Yapıların kubbe ve külah gibi yerlerinin tepesinde, sancaklarda çoğunlukla yarım adevam

Alınlık: 1- Tapınağın ön yüzü boyunca ve çatı düzeyinde yer alan ikizkenar üçgen biçimli duvara vedevam

Allogenler: Eski Yunan kentlerinde yaşayan ve kölelerden daha fazla, fakat yurttaşlardan dahdevam

Altar: Tapınaklarda tanrılara adanan kurbanların kesildiği yere verilen addır. Sunak.devam

Altı Dayanaklı Cami: Merkezi planlı, üzerini örten büyük kubbesi altı sütun ya da paye tarafından taşdevam

Altılı çiçek: Enine kesitli altı yapraklı hatayı.devam

Altın kesim: Sanatta uyum ve oranlama konusunda en yetkin ölçüleri verdiğine inanılan formül. Altıdevam

Amphiktyones: Komşu kent devletlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuş bulunan dinsel birlikleredevam

Amphitheatrum: Antik Roma Mimarisinde tam çember ya da yumurta biçiminde bir sahne düzlüğünün çevresindedevam

Amphora: Kilden yapılmış sade görünüşlü, iki kulplu, ağızları tıkaçla kapatılabilecek şekilde devam

Ampir: Batı dillerinde "Empire" olarak tanınan sanat akımının dilimizde kullanılan şekldevam

Anadolu İon Kaidesi: Altta bir Plinthos üzerinde spira ve en üstte de bir torustan(topuk) oluşan sütudevam

Analemma: Bir tiyatroda cavea'yı iki yandan sınırlayan istinat (=destek) duvarına verilen devam


DİĞER SAYFALAR :

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde 566 Terim Kayıtlı.