Online Arıcılık Terimleri Sözlüğü

Dölsüz yumurta: Erkek arı spermiyle döllenmemiş, habloid yapıda 16 kromozomlu yumurta.devam

Dumura uğramak (Körelmek): İşlevsiz veya görevlerini yapamaz duruma düşmek.devam

Duyarga: Bkz. Anten.devam

Ekotip: Bir ırk bölgesinin içinde daha küçük lokal alanlarda bulunan saf ırkın bir alt grubudevam

El demiri: Örtü tahtalarını kaldırmak, çerçeve çıkartmak, kovan parçalarını birbirinden ayırmak ve kdevam

Erkek arı: Ana arının bıraktığı haploit yapıdaki 16 kromozomlu dölsüz yumurtalardan oluşan, erdevam

Erkek arı gözü: Ana arının dölsüz yumurta bıraktığı, işçi arı gözlerine göre daha iri olan petek gözüdevam

Erkek arı kapanı: Kovan uçma deliği önüne konularak erkek arıların veya yabani arıların kovana girişinidevam

Erkek arı toplanma alanı: Ana arı çiftleştirme arılığının bulunduğu 3-5 kilometre yarıçaplı bir alanda, çapı 30 ila 20devam

Erkek arı yetiştirme kolonisi: Ana arı çiftleştirme arılığının bulunduğu 3-5 kilometre yarıçaplı bir alanda, çapı 30 ila 20devam

Esmer arı: Ana vatanı Orta Avrupa Alplerinin batısı ve bütün Kuzey Avrupa ile Orta Rusya oldevam

Eşek arısı: Vespidae familyasına ait böcek türü. Gövdesi kızılımsı sarı ve siyah çizgili olan devam

Feromon (Arı kokusu): Bkz. Arı kokusu.devam

Flora: Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümü, bitki topluluğu.devam

Flumetrin: Flumethrin Sentetik pyrethroidlerdendir. Her bir özel şeritte 3,6 - 4 miligram fdevam

Formik asit (Karınca asidi): Organik asittir. Özellikle arıcılığı gelişmiş ülkelerde organik bal üreticileri taradevam

Fruktoz (Meyve şekeri): Balın bünyesinde bulunan ve invertaz enziminin aktivitesiyle sukrozun (sakkarozudevam

Geçiş kovanı: Peteklerinin, karakovanda olduğu gibi tamamının arılar tarafından örüldüğü ve modern kdevam

Genotip: Bir bireyin sahip olduğu genler toplamı veya aynı genetik yapıyı paylaşan tüm bireydevam

Gezgin (Göçer) arıcılık: Bölgeler arası çiçeklenme dönemi farklılıklarından yararlanmak üzere arı kolonilerdevam

Glukoz (Üzüm şekeri): Balın bünyesinde bulunan ve invertaz enziminin aktivitesiyle sukrozun (sakkarozudevam

Göğüs: Böceklerde vücudun kanat ve bacak gibi hareket organlarını taşıyan ve başla abdodevam

Gözlem kovanı: Bazı yüzeyleri saydam malzemeden yapılıp, arıları gözlemlemek için kullanılan kovadevam

Ham petek: Bkz. Kılavuz petek.devam

Haploid: Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom sayısı, vücut hücrelerinin sahip olddevam

Hava kesesi: Solunum borularının yer yer genişlemesiyle oluşturduğu, daralıp genişleyerek akciğerledevam

Hazır ana vermek: Yumurtlamakta olan ana arının, anasız koloniye kafesle verilmesi.devam

Hemolenf (Böcek kanı, Akkan): Vücut boşluğu sıvısı. Bazı omurgasızlarda, hemosöl adı verilen vücut boşluğu içerisinde devam


DİĞER SAYFALAR :

Arıcılık Terimleri Sözlüğünde 345 Terim Kayıtlı.