Âraf Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Âraf:
Cennetle cehennem arasındaki bölge

Âraf ile ilgili benzer terimler:

Hayâ : Hoş karşılanmayan bir söz veya davranıştan dolayı kişinin Allah'a ve idevam

Mutlak Su : Meyve ve benzeri şeylerden elde edilmeyen ve başka bir şeyle su denmeydevam

Teberrük : Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek demektdevam

Rakk : Kur'ân'ın yazıldığı inceltilmiş derilere denir.devam

Eman : Af ve yardım dileme.devam

Farzı Ayın : Mükelleflerin hepsinin yapmak zorunda olduğu farzdır. Beş vakit namaz kıldevam