Arabistan Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Arabistan:
Kutsal toprakların bulunduğu yarımada.

Arabistan ile ilgili benzer terimler:

Darul Erkam (Daru'l Erkam) : Erkam'ın evi, Kâbe yakınında bulunan ve Hz. Muhammed'in merkez olarak kudevam

Materyal : Gereç. Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge.devam

Miraç Gecesi : Peygamber (sav)' in Allah'ın huzuruna kabul edildiği, Üç aylardan Recep aydevam

İlham : Allah'ın, peygamberlerin yüreğine doldurduğu ilahî âleme özgü duygu ve düşüncedevam

Muhkem : Sağlam, anlamı açık, yoruma gerek olmayan, okunduğunda manası hemen anlaşılan.devam

Zamm-ı Sure : Namazda ayakta iken Fâtiha suresinden sonra okunan Kur'an-ı Kerim ayetledevam