Arabistan Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Arabistan:
Kutsal toprakların bulunduğu yarımada.

Arabistan ile ilgili benzer terimler:

Künye : 1- Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği gibi özelliklerini göstdevam

İslamiyet : İslamiyet, Allah'ın Cebrail ismindeki melek ile Hazreti Muhammed'e gönddevam

Evlâtlık : 1- Evlât olma durumu. 2- Birinin yasayla evlat hakkı tanıdığı kimse. devam

Teşyi : Cenaze yıkandıktan sonra tabuta konulup namazının kılınacağı yere ve dahadevam

Ravi : Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'in söz ve fiillerini rivayet eden her kişidevam

Ucup : Kibir demektir.devam