Apollon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Apollon:
Eski Yunan'da ışık tanrısı olup, şiir, müzik, dans, aydınlık , durgunluk ve ölçülü gücü simgeler. Sembolü ok ve gümüş yay ile lirdir.

Arkeoloji Terimi Olarak Apollon:
Güzelliğin, erdemin, güzel sanatların müziğin ve kahinliğin (falcılık) tanrısı.

Sanat Terimi Olarak Apollon:
Yunan mitolojisinde ışık ve us Tanrısı.

Mitoloji Terimi Olarak Apollon:
Zeus ile Leto'nun oğlu, Artemis'in kardeşi güneş ve güzel sanatlar tanrısı.

Apollon ile ilgili benzer terimler:

Priapos : Bugünkü Lapseki şehrinin tanrısı. Dionysos ile Aphrodite'in oğlu.devam

Morpheus : Rüyaların tanrısı. Hypnos ile gecenin oğlu.devam

Fames : Açlığın sembolü.devam

Hemikynes : Köpek gibi ses çıkaran ve başları da köpeğe benzeyen tuhaf yaratıklar. Karadevam

Katreos : Minos'un Pasiphae'den olma dört oğlundan biri.devam

Pheniks : Argos kralı Amyntor ile Kleobule'nin oğlu. Babasını üzerek annesinin gözüdevam