Antenna Efficiency Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Antenna Efficiency:
Antene gelen elektromanyetik enerjinin anten tarafından toplanan kısmının yüzde olarak değeri.

Antenna Efficiency ile ilgili benzer terimler:

dBW : Desibelin güç cinsinden değeri.devam

Broadcasting : Geniş bir alandaki izleyiciye ulaşabilmek üzere elektronik medya kulladevam

Superstation : Yayınlarının ülke çapında uydu antenleri ve kablo sistemleri aracılığıyla tdevam

Carrier To Noise Ratio (C/N) : Taşıyıcı Gürültü Oranı. Alınan işaretteki taşıyıcı gücünün gürültü gücdevam

Terrestrial : Haberleşme dilinde bu yerden yere, karadan karaya yapılan haberleşme sdevam

Demodulator : Gelen taşıyıcı sinyal içinden istenen sinyal aralığının çekilmesi işlemini yadevam