Anma Gerilim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Anma Gerilim:
(Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümünün tarif edildiği gerilimdir.

Anma Gerilim ile ilgili benzer terimler:

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) : Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimumdevam

Temin : Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi.devam

Faydalı Enerji (Useful enrgy) : Tüketici tarafından doğrudan faydalanılan enerji (aydınlatma, ısınma, pişdevam

Santral İç İhtiyacı : Bir elektrik santralının ana transformatörler dahil, yardımcı ve ek tedevam

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

Süperiletken : Direnci ihmal edilebilir düzeyde olan (teorik olarak dirençsiz) iletkenddevam