Anasızlık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Arıcılık Terimi Olarak Anasızlık:
Bir bal arısı kolonisinin herhangi bir nedenle anasız kalması.

Anasızlık ile ilgili benzer terimler:

Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) : Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıtdevam

Aşılama : Arı sütü üretimi veya ana arı üretimi amacıyla seçilen anaç koloniden genç kdevam

Damızlık koloni : Damızlık ana arının bulunduğu koloni.devam

Bakıcı koloni : Ana arı yetiştirmek için transfer edilen larvaların verildiği, özel olarak devam

Kireç hastalığı : Etmeni Ascosphaera apis adlı bir fungus (mantar) olan yavru hastalığıdır.devam

Ham petek : Bkz. Kılavuz petek.devam