Anasızlık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Arıcılık Terimi Olarak Anasızlık:
Bir bal arısı kolonisinin herhangi bir nedenle anasız kalması.

Anasızlık ile ilgili benzer terimler:

Hırçınlık : İşçi arıların saldırma ve iğneleme eğilimi göstermeleri.devam

Diyastaz : Nişastanın şekerlere dönüşümünü sağlayan enzim.devam

Çiftleşme feromunu (kokusu) : Ana arının çiftleşme uçuşu sırasında, erkek arıları cezbetmek için salgıladıdevam

Gözlem kovanı : Bazı yüzeyleri saydam malzemeden yapılıp, arıları gözlemlemek için kulladevam

Örtü bezi : Kovan kapağı altına konulan bez.devam

Gezgin (Göçer) arıcılık : Bölgeler arası çiçeklenme dönemi farklılıklarından yararlanmak üzere arıdevam