Anadolu arısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Arıcılık Terimi Olarak Anadolu arısı:
Anadolu nun büyük bir kısmında yayılış gösteren, Anadolu coğrafyası ve iklimine çok iyi uyum sağlamış, çalışkan, kış şartlarına ve hastalıklara dayanıklı, zor şartlarda bile bal toplayarak hayatını devam ettirebilme özelliği olan, genelde esmer ve küçük yapılı arılardır. (Apis mellifera anatoliaca)

Anadolu arısı ile ilgili benzer terimler:

Maske : Bkz. Arıcı maskesi.devam

Temel petek : Bkz. Kılavuz petek.devam

Örtü tahtası : Kovan kapağı altına konulan ve örtü bezi yerine kullanılan, yekpare veya devam

Balın kristalleşmesi (şekerlenmesi) : Baldaki glikoz şekerinin bazı sebeplere bağlı olarak balın yapısından ayrdevam

Belleme uçuşu : Bakıcı arıların, tarlacı olmadan önce yaptıkları, önceleri yüzleri kovdevam

Arı diski : Kış salkımında her çerçeve arasındaki arı topluluğu.devam