Amplifier Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Amplifier:
Bir elektronik sinyalin kuvvetini arttırmak için kullanılır. Yükseltici, güçlendirici, kuvvetlendirici.

Amplifier ile ilgili benzer terimler:

RPM ? Revolutions Per Minute : Dakikada devir sayısıdevam

Conditional Access Module (CAM) : Yayının alımını belirli bir grup kullanıcıyla sınırlamaya yarayan koşudevam

Advanced Communications Technology Satelite (ACTS) : Tüm digital iletişim araçlarının bulunduğu ilk uydu. 1993 yılında fırlatılmdevam

Receiver : Antenden aldığı uydu yayınlarını televizyonun gösterebileceği sinyallere döndevam

Antenna Noise Temperature : Anten Gürültü Sıcaklığı.devam

DiSEqC : Uydu alıcılarının dışarıda bulunan antenleri seçme ve hareket motoru, şadevam