Amfi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Üniversite Terimi Olarak Amfi:
Öğrencilerin veya dinleyicilerin oturacakları sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen büyük dersliktir. Ders anlatıcı ve ders tahtası aşağıda, tiyatroya benzer yapıdır.

Amfi ile ilgili benzer terimler:

Asistan (Araştırma Görevlisi) : Akademik piramidin ilk basamağında olan yüksek lisans ya da doktora öğrencisdevam

Tez Danışmanı : Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı ilk yardevam

Kurum İçi Yatay Geçiş (Bölüm Değişikliği) : Bir öğrencinin üniversite içinde kayıtlı olduğu programdan bir başka programa devam

e-Learning (e-öğrenme, uzaktan eğitim) : Öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kuldevam

Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamldevam

KYK Bursu : Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksekdevam