Amentü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Âmentü:
1. İnanç esaslarını içinde bulunduran dua.

2. Arapça "İnandım" anlamına gelen ve İslamiyet'in temel inançları olan "Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanma"yı dile getiren söz.

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak Amentü:
Arapça "İnandım." anlamına gelen ve İslamiyet'in temel İnançları olan "Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanma" yı dile getiren söz.

Amentü ile ilgili benzer terimler:

Mihrap : Cami ve mescitlerde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken devam

Furkan : Hak ile batılı birbirinden ayıran. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı fark devam

Fâcir : Günaha dalan, günahkâr, isyankâr, azgın. İslam'ın koymuş olduğu emirleri ve yadevam

Vahiy : 1. Allah'ın buyruk, yasak ve öğütlerini insanlara ulaştırmak üzere peygamdevam

Gayb : Göz önünde olmayan, gözle görülmeyen, gizli olan, hazırda olmayan. Akıdevam

Fedakâr : Her türlü zahmetlere göğüs gererek sebat eden, özverili kimse.devam