Almanak (Gökgünlüğü) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Almanak (Gökgünlüğü):
Önemli gök cisimlerinin; yer, uzaklık, parlaklık v.b. değerlerini, her yıl, bir yıl boyunca, hergüniçin veren kaynak kitap.

Almanak (Gökgünlüğü) ile ilgili benzer terimler:

Nebula : Yıldızlararası gaz ve tozdan oluşan bulut. Bulutsular, parlayan salma devam

Plâzma : Atomları kısmen veya tamamen iyonlaşmış, yüksek basıçla sıkıştırılmış gadevam

Bağıl Bolluk : Bir topluluk içinde istenilen tek bir çeşidin bolluğunun bütün niceliğe oranı. "devam

Güneş Sabiti : Yer atmosferinin birim yüzeyine, dik olarak, birim zamanda gelen, bütüdevam

Karşı Konum (Opozisyon) : Güneş'le bir dış gezegenin veya Ay'ın Yer'e göre simetrik olduğu ( uzanımdevam

Radyo Dalgaları : Dalga boyları 1 milimetreden uzun dalgalardır. Dalga boyları çok uzun oldevam