Allâh(C.C.) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Allâh(C.C.):
Kâinatın ve kâinatta bulunan tüm varlıkların yaratıcısı, koruyucusu olan tek varlık, ibâdet edilmeye lâyık tek Rab, Mevlâ, Huda'ya ait özel isim. En yüce varlık olarak inanılan, bütün kemâl sıfatları şahsında bulunduran ve her türlü noksan sıfatlardan uzak.

Allâh(C.C.) ile ilgili benzer terimler:

Kabir : Mezar, sin.devam

Levh-i mahfuz : Olmuşların ve olacakların, zamandaki bütün anların ve mekandaki bütün devam

Ebva : Medine'nin 190 km güneyindeki bir köyün adı.devam

Halik : Yaratıcı.devam

Günlük Namazlar (=Yevmiye Namazlar) : Her gece-gündüz kılınması farz olan toplam 17 rekât namaz.devam

Israr etmek : 1. Bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek. 2. Çok istdevam