Allâh(C.C.) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Allâh(C.C.):
Kâinatın ve kâinatta bulunan tüm varlıkların yaratıcısı, koruyucusu olan tek varlık, ibâdet edilmeye lâyık tek Rab, Mevlâ, Huda'ya ait özel isim. En yüce varlık olarak inanılan, bütün kemâl sıfatları şahsında bulunduran ve her türlü noksan sıfatlardan uzak.

Allâh(C.C.) ile ilgili benzer terimler:

Ravza-i Mutahhara : Temiz bahçe demektir. Bu tâbir; Medîne'de Mescid-i Nebevî'de Peygamberimiz (a.devam

Mukaddesât : 1. Kutsal, mübarek, temiz ve kutlu şeyler. 2. Yüce Allah'la ilgilidevam

Oruç Kefareti : Ramazan'da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak peş pdevam

Eyyam-ı Bid Orucu : Her kameri ayın 13-14-15. günleri oruç tutmaktır.devam

İnsicam : Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım.devam

Mutlak Su : Meyve ve benzeri şeylerden elde edilmeyen ve başka bir şeyle su denmeydevam