Alkakoden Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alkakoden:
Bir insanın horoskopta takvim cinsinden yaşam uzunluğunu gösteren gezegene verilen isimdir . Ortaçağ ve Arap Astrolojisinde kullanılan bir kavramdır.

Alkakoden ile ilgili benzer terimler:

Apollon : Zeus ile Leto'nun oğlu, Artemis'in kardeşi güneş ve güzel sanatlar tanrısdevam

Khryseos : Khryseis'in babasıdevam

Phorbas : Lapithes ile Orsinome'nin oğlu olan bir halk kahramanı.devam

Phalaekos : Ambrakia tiranı. Artemis bir gün onu ava götürüp bir aslan yavrusu gösdevam

Aigisthos : Kral Thyestes' in kendi öz kızı Pelopia'dan kazandığı oğlu. Baba ile kızı ardevam

Metis : Hikmet ve tedbirlik tanrıçası. Okeanos ile Tethys'in kızı.devam