Alkaios Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alkaios:
Perseus'un üç oğlundan biri .

Alkaios ile ilgili benzer terimler:

Kaystros : Lydia da akan bir çayın tanrısı. Ünlü Ephesos'un babası.devam

Nymphe'ler : Dağlarda, kırlarda, ormanlarda, çeşmelerin kaynakların başında, nehirlerde devam

Kepheus : Andromeda'nın babası, Belos'un oğlu.devam

Aithra : Kral Pitteheus'un kızı. Theseus'un anası. Aithra, Dioskur'lar tarafınddevam

Pandareos : Miletus'lu Merops'un oğlu. Giritte Zeus tapınağından altın köpek heykelini çaldevam

Zelos : Sadakat sembolü. Styks ile Okeanos'un oğlu. Zafer, Kudret, Şiddet Zelos'undevam