Alınabilir Güç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Alınabilir Güç:
(Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın, herhangi bir zamanda bir üretim tesisinin çalıştırılabileceği kapasite.

Alınabilir Güç ile ilgili benzer terimler:

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam

Birçok Noktadan Enerji Almak : A noktasından enerji (alış/satış veya Nakil) sözleşmesi yapan bir X kudevam

Ölçüm : Tarife ölçümleri ve/veya Sözleşme Ölçümleri ve İşletme Ölçümleri.devam

Kapasitör : Elektrik devrelerinde Ic akımını küçültmek veya büyütmek için kullanılan kdevam

Çok Yakıtlı Santral : Ardarda veya çevrim halinde devamlı olarak birden fazla çeşit yakıt kullandevam

Talep : Müşterilerin Aktif ve/veya Reaktif Enerji talepleri.devam