Alınabilir Güç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Alınabilir Güç:
(Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın, herhangi bir zamanda bir üretim tesisinin çalıştırılabileceği kapasite.

Alınabilir Güç ile ilgili benzer terimler:

Puant Tarifesi : Çift terimli tarifeden elektrik alan ve sözleşme gücü 700kw'ın üstünde devam

Tarife Ölçümleri : Belirli bir Bağlantı noktası ya da Büyük Ölçekli Besleme Noktasındaki ya da devam

Talep : Müşterilerin Aktif ve/veya Reaktif Enerji talepleri.devam

Aydınlatma Kullanımı : Aydınlatma amacıyla, genellikle elektrik enerjisi kullanımıdır. Notdevam

Enerji Öntahmini : Enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan muhtelif parametrelerin gelecek devam

Nükleer Reaktör : Kendi kendini besleyen zincirleme nükleer fisyon reaksiyonunu sürdürüldevam