Ali Kuşçu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ali Kuşçu:
Türk-İslam Dünyası astronomi ve matematik alimleri arasında, ortaya koyduğu eserleriyle büyük bir üne sahip Ali Kuşçu, astronominin önde gelen bilginlerinden olarak kabul edilir. Özellikle bu iki alanda çağının sınırlarını aşacak kadar önemli eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmuştur.

Fatih Külliyesinde bir güneş saati yapan Ali Kuşçu, İstanbul un enlem ve boylam derecesini belirlemiştir. Ayın ilk haritasını çıkaran Ali Kuşçunun adı bugün Ayın bir bölgesine verilmiştir.

Ali Kuşçunun astronomi ile ilgili en büyük eserlerinden biri Risale-i fil Heye (Astronomi Risalesi)dir. Matematik alanındaki büyük eseri Risale-i Hisap (Aritmetik Risalesi)dir. Risaletül-Fethiye adlı eseri ise 19. yüzyılda, İstanbul Mühendishanesinde (İstanbul Teknik Üniversitesi) ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu eserde, gök cisimlerinin yere olan uzaklığına yer vermiş; ayrıca dünya haritasını da kitabının sonuna eklemiştir. Burada yerkürenin eksenindeki eğikliği 23o3017 olarak belirlemiştir. Bu, günümüz modern astronomi verilerine (23o27) oldukça yakın bir değerdir.

Ali Kuşçu ile ilgili benzer terimler:

Siyer : Hz. Muhammed (S:A.V.)'in hayatını, güzel ahlâkını, üstün vasıflarını anldevam

Bâtın : Gizli demektir.devam

Nebî : Kendisine kutsal kitap verilmeyen, kendinden önceki peygamberin kitabıdevam

Vekil : Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse.devam

Rifâde : Kâbe'yi ziyârete gelen hacıları ağırlamak ve barındırmaktır.devam

Bedevi : Sahrada, çölde ve vahada göçebe halde yaşayanlar.devam