Alfirdar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alfirdar:
Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gezegen dönemlerini göstermek için kullanılır. Ezoterik Astrolojideki kozmik gezegen sikluslarıyla aynı anlama gelmektedir. Bu kavramı Pers ve Arap Astrolojisinde görmekteyiz. Her ne kadar bu iki kültürü çok etkilemiş gibi görünse de kadim Çin Astrolojisi insan hayatının belli gezegen dönemlerinin etkisi altında kaldığını gösteren en gelişmiş Astroloji kültürüne sahiptir. Çin Astrolojisinde bunları baskın gezegen periyotları olarak görmekteyiz.

Alfirdar ile ilgili benzer terimler:

Demophon : Theseus ile Phedra'nın oğlu. Elpeor ile Troia savaşına katıldı.devam

Biton : Kydippe'nin oğludevam

Trambelos : Telamon ile Theanira'nı oğlu. Miletus şehrinin kralı Arion tarafından büydevam

Triptolemos : Eleusis kralı. Keleus ile Metanire'nin oğlu. Ziraat aletlerinin mucididirdevam

Teuthis : Arkadia şeflerinden biri. Troia savaşında Agamemnon ile aralarında çıkandevam

Vulturus : Apollon'un lakabıdevam