Alfirdar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alfirdar:
Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gezegen dönemlerini göstermek için kullanılır. Ezoterik Astrolojideki kozmik gezegen sikluslarıyla aynı anlama gelmektedir. Bu kavramı Pers ve Arap Astrolojisinde görmekteyiz. Her ne kadar bu iki kültürü çok etkilemiş gibi görünse de kadim Çin Astrolojisi insan hayatının belli gezegen dönemlerinin etkisi altında kaldığını gösteren en gelişmiş Astroloji kültürüne sahiptir. Çin Astrolojisinde bunları baskın gezegen periyotları olarak görmekteyiz.

Alfirdar ile ilgili benzer terimler:

Eurykleia : Odysseus'un süt annesi.devam

Aisa : Kader Tanrısı Moira'nın başka bir adı.devam

Kyrene : Lapith'ler kralının kızı. Ormanda vahşi bir hayat yaşıyordu. Apollon odevam

Parkae : Romalıların talih tanrıçalarına verdikleri ad.devam

Eurynome : Okeanos ile Tethys'in kızı. Zeus tarafından sevildi ve üç Kkari(Letafet devam

Dryope : Kral Dryops'un tek kızı. Oeta dağında babasının sürülerini otlatırdı. Apodevam