Alfirdar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alfirdar:
Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gezegen dönemlerini göstermek için kullanılır. Ezoterik Astrolojideki kozmik gezegen sikluslarıyla aynı anlama gelmektedir. Bu kavramı Pers ve Arap Astrolojisinde görmekteyiz. Her ne kadar bu iki kültürü çok etkilemiş gibi görünse de kadim Çin Astrolojisi insan hayatının belli gezegen dönemlerinin etkisi altında kaldığını gösteren en gelişmiş Astroloji kültürüne sahiptir. Çin Astrolojisinde bunları baskın gezegen periyotları olarak görmekteyiz.

Alfirdar ile ilgili benzer terimler:

Gyges : Titanlardan biri. Uranos ile Gaia'nın oğlu, yüz kolu elli başı vardı.devam

Elysion : Yeraltı cennetidevam

Theophane : Bisaltes'in kızı. Çok güzel bir kızdı. Poseidon onu Krinis adasına kaçırddevam

Pankratis : Tloeus ile İphimedie'nin kızı, dolayısıyla Aloadların başhemşiresi.devam

Tantalos : Batı anadoluda Lydia kralı. Zeus ile Plouto'nun oğlu. Sipylos(Manisa) dağınddevam

Delphoi : Gelecek olaylardan haber verme yeri, kehanet tapınağı.devam