Alfirdar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alfirdar:
Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gezegen dönemlerini göstermek için kullanılır. Ezoterik Astrolojideki kozmik gezegen sikluslarıyla aynı anlama gelmektedir. Bu kavramı Pers ve Arap Astrolojisinde görmekteyiz. Her ne kadar bu iki kültürü çok etkilemiş gibi görünse de kadim Çin Astrolojisi insan hayatının belli gezegen dönemlerinin etkisi altında kaldığını gösteren en gelişmiş Astroloji kültürüne sahiptir. Çin Astrolojisinde bunları baskın gezegen periyotları olarak görmekteyiz.

Alfirdar ile ilgili benzer terimler:

Tmolos : Lydia kralı. Ares ile Theogone'nin oğlu. Artemis'in arkadaşlarından biri devam

Pyramos : Thisbe'nin sevgilisi. Bunların birbirlerine duydukları sevgi çok meşhurddevam

Arion : 1. Hayatı efsaneleşmiş Kesbos'lu bir çalgıcı 2. Poseidon ile Demeter'indevam

Selinos : Poseidon'un oğludevam

İynks : Pan ile Ekho'nun kızı. Zeus ile İo'nun beraberliklerinde onlara yardımcdevam

Lampetia : Helios (Güneş) ile Nere'nin kızı. Bir adada çobanlık yapardı.devam