Alfirdar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alfirdar:
Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gezegen dönemlerini göstermek için kullanılır. Ezoterik Astrolojideki kozmik gezegen sikluslarıyla aynı anlama gelmektedir. Bu kavramı Pers ve Arap Astrolojisinde görmekteyiz. Her ne kadar bu iki kültürü çok etkilemiş gibi görünse de kadim Çin Astrolojisi insan hayatının belli gezegen dönemlerinin etkisi altında kaldığını gösteren en gelişmiş Astroloji kültürüne sahiptir. Çin Astrolojisinde bunları baskın gezegen periyotları olarak görmekteyiz.

Alfirdar ile ilgili benzer terimler:

Kyanippos : Thesselia'lı Pharaks'ın oğlu. Leukone adlı çok güzel bir kızla evlenmişti.devam

Akhates : Aineias'ın sadık dostu. Troia'dan kaçarken de onun yanındaydı.devam

Hybris : Annesi Koros idi. Hayasızlığın, ölçüsüzlüğün sembolü.devam

Gaia : Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça. Kocasız odevam

Phokis : Orestes'in amcası.devam

Semele : Kadmos ile Harmonia'nın kızı. Zeus ile birlikte oldu ve bu birliktelikdevam