Alfirdar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alfirdar:
Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gezegen dönemlerini göstermek için kullanılır. Ezoterik Astrolojideki kozmik gezegen sikluslarıyla aynı anlama gelmektedir. Bu kavramı Pers ve Arap Astrolojisinde görmekteyiz. Her ne kadar bu iki kültürü çok etkilemiş gibi görünse de kadim Çin Astrolojisi insan hayatının belli gezegen dönemlerinin etkisi altında kaldığını gösteren en gelişmiş Astroloji kültürüne sahiptir. Çin Astrolojisinde bunları baskın gezegen periyotları olarak görmekteyiz.

Alfirdar ile ilgili benzer terimler:

Phlias : Dionysos ile Minyas'ın kızı olan Aracthyrea'nın oğlu.devam

Khimaira : Ağzından ateş püsküren canavar.devam

Evandros : Sarpedon'un oğlu Lykia'lı bir yiğit Troia savaşında yardıma gelmişti.devam

Khrysopelea : Bir ağaç perisi. Arkadia'lı bir meşenin içinde yaşıyordu.devam

İambe : Pan ile peri Ekho'nun kızı. Hizmetçilik yaparken kızını arayan kederli Ddevam

Elektra : Agamemnon ile Klytaimenestra'nın kızı. Okeanos ile Tethys'in kızlarınddevam