Alfirdar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alfirdar:
Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gezegen dönemlerini göstermek için kullanılır. Ezoterik Astrolojideki kozmik gezegen sikluslarıyla aynı anlama gelmektedir. Bu kavramı Pers ve Arap Astrolojisinde görmekteyiz. Her ne kadar bu iki kültürü çok etkilemiş gibi görünse de kadim Çin Astrolojisi insan hayatının belli gezegen dönemlerinin etkisi altında kaldığını gösteren en gelişmiş Astroloji kültürüne sahiptir. Çin Astrolojisinde bunları baskın gezegen periyotları olarak görmekteyiz.

Alfirdar ile ilgili benzer terimler:

Lampetia : Helios (Güneş) ile Nere'nin kızı. Bir adada çobanlık yapardı.devam

Markıs : Hera'nın süt annesi.devam

Manto : Ünlü kahin Teiresias'ın kızı. Kör olan babasını elinden tutarak gezdiredevam

Pergamos : Anadoluda Bergama şehrinin kahrmanı. Neoptolemos ile Andromakne'nin oğlu.devam

Erytos : İole'nin babası. Ok atmada kendisini geçene kızını vermeyi vaad etmişti. devam

Galateia : Güzel bir peri kız, Kylop Polyphemos ona aşık olmuştu.devam