Alfirdar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alfirdar:
Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gezegen dönemlerini göstermek için kullanılır. Ezoterik Astrolojideki kozmik gezegen sikluslarıyla aynı anlama gelmektedir. Bu kavramı Pers ve Arap Astrolojisinde görmekteyiz. Her ne kadar bu iki kültürü çok etkilemiş gibi görünse de kadim Çin Astrolojisi insan hayatının belli gezegen dönemlerinin etkisi altında kaldığını gösteren en gelişmiş Astroloji kültürüne sahiptir. Çin Astrolojisinde bunları baskın gezegen periyotları olarak görmekteyiz.

Alfirdar ile ilgili benzer terimler:

Erato : Dokuz ilham perisinden biridevam

Pindos : Makadeon'un oğlu. Kardeşleri tarafından öldürüldü.devam

Oread'lar : Dağ perilerine verilen ad.devam

Phaeton : Helios'un oğlu.devam

Phoibe : Leukippos'un iki kızından biri.devam

Ariadne : Dionysos'un karısı.devam