Alfirdar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alfirdar:
Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gezegen dönemlerini göstermek için kullanılır. Ezoterik Astrolojideki kozmik gezegen sikluslarıyla aynı anlama gelmektedir. Bu kavramı Pers ve Arap Astrolojisinde görmekteyiz. Her ne kadar bu iki kültürü çok etkilemiş gibi görünse de kadim Çin Astrolojisi insan hayatının belli gezegen dönemlerinin etkisi altında kaldığını gösteren en gelişmiş Astroloji kültürüne sahiptir. Çin Astrolojisinde bunları baskın gezegen periyotları olarak görmekteyiz.

Alfirdar ile ilgili benzer terimler:

Danaidler : Danaos'un elli kızına verilen ad.devam

Hypnos : Uyku tanrısı. Ereos ve Nyks'in oğlu.devam

Mainad'lar : Dionysos'un yanında gezen Bakkhalar.devam

Akakallis : Girit kralı Minos'un kızı. Dione adı ile de çağırılır.devam

Kassandra : Priamos ile Hekube'nin kızı. Apollon bu kıza aşık olmuş ve kahinlik öğretdevam

Jupiter : Romalıların baş tanrı Zeus'a verdikleri ad.devam