Alfirdar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alfirdar:
Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gezegen dönemlerini göstermek için kullanılır. Ezoterik Astrolojideki kozmik gezegen sikluslarıyla aynı anlama gelmektedir. Bu kavramı Pers ve Arap Astrolojisinde görmekteyiz. Her ne kadar bu iki kültürü çok etkilemiş gibi görünse de kadim Çin Astrolojisi insan hayatının belli gezegen dönemlerinin etkisi altında kaldığını gösteren en gelişmiş Astroloji kültürüne sahiptir. Çin Astrolojisinde bunları baskın gezegen periyotları olarak görmekteyiz.

Alfirdar ile ilgili benzer terimler:

Kyzikos : Ünlü bir kahraman. Bugün kapıdağ yarımadası üzerindeki eski ve tarihi bir devam

Kanake : Eolos'un kızlarından biri.Kardeşi Makareus'un çocuğunu doğurunca Eolos ona kendevam

Peitho : İkne etme, kandırma tanrıçası. Ate'nin kızı, Aphrodite'in arkadaşıdır.devam

Kora : Demeter'in kızı Persophene'in diğer adı.devam

Meandros : Menderes nehrinin tanrısı. Okeanos ile Tethys'in oğlu.devam

Satyr'ler : Silenler adı ilede tanınan Satyr'ler ikinci derecede gelen kır tanrıladevam