Alfirdar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alfirdar:
Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gezegen dönemlerini göstermek için kullanılır. Ezoterik Astrolojideki kozmik gezegen sikluslarıyla aynı anlama gelmektedir. Bu kavramı Pers ve Arap Astrolojisinde görmekteyiz. Her ne kadar bu iki kültürü çok etkilemiş gibi görünse de kadim Çin Astrolojisi insan hayatının belli gezegen dönemlerinin etkisi altında kaldığını gösteren en gelişmiş Astroloji kültürüne sahiptir. Çin Astrolojisinde bunları baskın gezegen periyotları olarak görmekteyiz.

Alfirdar ile ilgili benzer terimler:

Açık Küme : Galaktik küme. Belli bir şekilleri olmayan ve genelde galaktik düzlemddevam

Kalkhos : Sihirbaz Kirke'ye gönül vermiş bir kral. Kirke onu domuza çevirdi.devam

Antiphus : Priamos'un oğullarından biri. Agamemnon tarafından öldürüldü.devam

Khelone : Bir ırmağın kıyısında yaşayan güzel bir peri kızı. Hera ile Zeus'un düğününedevam

Kuret'ler : Zeus küçükken ağlamasını babası duymasın diye çevresinde gürültü yapıp hoplaydevam

Leontikhos : Çok sevdiği nişanlısı ile beraber bir zalim tarafından öldürülen Samos'lu devam