Alfirdar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alfirdar:
Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gezegen dönemlerini göstermek için kullanılır. Ezoterik Astrolojideki kozmik gezegen sikluslarıyla aynı anlama gelmektedir. Bu kavramı Pers ve Arap Astrolojisinde görmekteyiz. Her ne kadar bu iki kültürü çok etkilemiş gibi görünse de kadim Çin Astrolojisi insan hayatının belli gezegen dönemlerinin etkisi altında kaldığını gösteren en gelişmiş Astroloji kültürüne sahiptir. Çin Astrolojisinde bunları baskın gezegen periyotları olarak görmekteyiz.

Alfirdar ile ilgili benzer terimler:

Laokoon : Thymbrea şehrinin Apollon mabedi rahibi idi. Troia savaşı sırasında Trdevam

İsis : Güneş tanrısı Horos'un annesi.devam

Althemenos : Girid kralı Kereteus'un oğlu. Yalnışlıkla babasını öldürdü ve yer tarafındevam

Aineias : Kral Ankhises ile Aphrodite'ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas devam

Hippo Kampos : Yarısı at yarısı balık olan deniz hayvanları. Nereidler bunların üzeridevam

Aleksandros : Kahraman Paris'in bir lakabı.devam