Alekto Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alekto:
Uranos'un kanından yaratılan öç Tanrılarından biri.

Alekto ile ilgili benzer terimler:

Meleagros : Kalydon kralının kızı.devam

Kalamos : Menderes nehrinin tanrısının oğlu.devam

Learkhos : İno ile Athamas'ın oğlu. Hera'nın kinine kurban gitti.Bir çılgınlık anında bdevam

Polyphemos : Poseidon'un oğlu olan korkunç dev.devam

Kikon'lar : Zone sahil bölgesinde yaşayan vahşi bir halk.devam

Bakkhant'lar : Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan kadınlardevam