Alekto Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alekto:
Uranos'un kanından yaratılan öç Tanrılarından biri.

Alekto ile ilgili benzer terimler:

İoksos : Theseus'un torunu.devam

Pallas : Zeka tanrıçasının bir diğer adı.devam

Himeros : Aşk isteğinin sembolü Eros'a arkadaşlık ederdi.devam

Orestes : Agamemnon ile Klytemenestra'nın oğlu. Babasını öldüren annesi ile sevgilidevam

Titanidler : Uranos ile Gaia'nın çocukları olan Titanlardan altı kzı kardeşe verilen devam

Brankhid'ler : Apollon'un gözdesi Brankhos'un soyundan gelenlere verilen ad.devam