Alekto Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alekto:
Uranos'un kanından yaratılan öç Tanrılarından biri.

Alekto ile ilgili benzer terimler:

Boarmia : Pallas'ın bir lakabı. Öküzlerden faydalanmayı öğrettiği için bu lakabı almıştı.devam

İno : Bir adı da Leukothea olan İno Kadmos ile Harmonia'nın kızı, Kral Athamadevam

Orthron : Bir çok başı ve yılan gibi bir vücudu olan Geryon'un köpeği Herakles tarafıdevam

Autonone : Kadmos'un kızı. Aktaion'un anası, Dionysos onu delirttiğinden kız kardeşidevam

Agemedes : Ünlü heykeltraş ve mimar, Delphoi'deki Apollon tapınağını yaptı.devam

Akragos : Zeus ile Okeanos'un kızlarından Astepore'nin oğlu çıplak gördüğü için geyiğe çevrildevam