Alekto Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alekto:
Uranos'un kanından yaratılan öç Tanrılarından biri.

Alekto ile ilgili benzer terimler:

Akakallis : Girit kralı Minos'un kızı. Dione adı ile de çağırılır.devam

Eukhenor : Kahin Polydos'un oğlu, babası ona iki çeşit ölümden birini seçmesini söyledi.devam

Mentor : Alkimos'un oğlu. Odyseus'un sadık dostu. Athena Mentor'un kılığına girip Teldevam

Diktynna : Giritte Artemis'in yerini tutan iki tanrıçadan biri.devam

Pyrrha : Epimetheus ile Pandora'nın kızı, Deukalion'un karısı.devam

İupitter : Zeus'un latince adı.devam