Alekto Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alekto:
Uranos'un kanından yaratılan öç Tanrılarından biri.

Alekto ile ilgili benzer terimler:

Phalaekos : Ambrakia tiranı. Artemis bir gün onu ava götürüp bir aslan yavrusu gösdevam

Althemenos : Girid kralı Kereteus'un oğlu. Yalnışlıkla babasını öldürdü ve yer tarafındevam

Themis : Kanunların, adaletin, örf ve adetlerin tanrıçası. Uranos ile Gaia'nın kıdevam

Eris : Nifak, anlaşmamazlık tanrıçası, Ares'in kardeşi ve arkadaşı. Istırab(Pondevam

Neoptolemos : Akhilleus ile Lykomedes'in kızı Deidamie'nin oğlu. Çok cesur bir savaşçıydı devam

Mars : Harp tanrısı Ares'e Romalıların verdiği ad.devam